Sport

Sport, maar ook topsport, vraagt om discipline. Maar ook zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en het vermogen om de beste te willen zijn maken het succes. Het TopsportZorgCentrun wordt zo ingericht om dit optimaal te ondersteunen.

Zorg

De combinatie met sport en zorg en het bedrijfsleven zorgt voor synergie en kruisbestuiving, en moet resulteren in een vitaler Noord-Nederland. Om de beste sporters te leveren is ook de beste zorg benodigd.

Centrum

Het TsZC is bedoeld als broedplaats waar topsport, zorg, kennis en bedrijven bij elkaar komen om een sport- en beweegklimaat te stimuleren, innovatieve producten en diensten te ontwikkelen, en de kwaliteiten van de regio breder op de kaart te zetten.

ÉÉn centrum voor vijf verschillende disciplines

1. FC Groningen

De begane grond is bestemd voor FC Groningen. Zowel het eerste elftal als alle 6 opleidingsteams krijgen de beschikking over een eigen kleedkamer.

Daarnaast wordt een multifunctionele topsporttrainingshal gerealiseerd met onder meer een 40 meter-sprintbaan waar ook topsporters andere takken van sport kunnen trainen.

 

2. Ontmoeten

Op de eerste verdieping bestaat een openbaar toegankelijk horeca- en ontmoetingscentrum genaamd 2 Corpus, kantoren van FC Groningen en het spelershome van de voetballers gerealiseerd.

 

3. Zorglaag

Op de tweede verdieping is een ‘zorglaag’ met als thema’s herstellen, presteren en fit zijn. Diverse zorgpartijen – waaronder het Martini Ziekenhuis – gaan daar een gezamenlijk concept voor het brede publiek neerzetten rondom begeleiding op gebied van sport en bewegen.

 

4. Kantoorlaag

Werkgeversorganisatie VNO-NCW / MKB Noord is hoofdhuurder van de derde verdieping. De combinatie met sport en zorg en het bedrijfsleven zorgt voor synergie en kruisbestuiving, en resulteert in de meest vitale werkplek van Noord-Nederland.

 

5. Trainingshal

Een multifunctionele topsporttrainingshal is gerealiseerd met onder meer een 40 meter-sprintbaan waar ook topsporters andere takken van sport kunnen trainen.