INTER-PSY

INTER-PSY

INTER-PSY is een GGZ instelling met ruim 300 medewerkers verdeeld over 10 locaties in Noord-Nederland. INTER-PSY biedt psychische en psychiatrische hulp die het snelste en best mogelijke resultaat oplevert. Hoe? Door de relatie tussen behandelaar en patiënt centraal te stellen en echt te luisteren naar de behoeften, wensen en verwachtingen. Door breed te kijken naar de verschillende levensdomeinen en niet alleen te focussen op ziekte en klachten. We streven ernaar dat de behandelaar die het intakegesprek voert ook de behandeling op zich neemt, opdat de patiënt niet met steeds andere hulpverleners te maken krijgt. INTER-PSY werkt met INTER-Teams. Een INTER-team is een vast heterogeen team dat bestaat uit zorgprofessionals/specialisten van verschillende GGZ- en GGZ-aanpalende disciplines (klinisch/GZ/basispsychologen, GGZ-artsen, psychiaters, GGZ-maatschappelijk werkers, GGZ-diëtisten, GGZ-fysiotherapeuten, GGZ opvoedingsondersteuners en GGZ-jobcoaches). Alle specialismen komen samen binnen één team en daarbinnen worden alle psychische aandoeningen en patiënten van alle leeftijden behandeld.