Het Project

Algemeen

Een multifunctioneel gebouw dat topsport, topzorg, topkennis en top-ondernemen verbindt en een brug slaat naar de breedtesport en naar vitaliteit in Noord-Nederland. De combinatie van al deze functionaliteiten op één locatie en onder één dak is uniek in Nederland en hét visitekaartje om aantrekkingskracht op topsporters, kenniswerkers / studenten (Groningen als City of Talent) en bedrijven te verwerven.

Aanpak

In het TopsportZorgCentrum wordt een unieke combinatie van topsport, topzorg, topkennis en (top-) ondernemen gecreëerd, waarbij partijen elkaar gaan versterken. Primair moet het TsZC met het Per-formance Center en de bijbehorende topsportfaciliteiten en -kennis een landelijke uitstraling en aan-trekkingskracht voor topsportorganisaties en topsporters gaan krijgen. Het Sportzorg Centrum richt zich met name op het realiseren van een kenniscentrum voor gezond sporten (inclusief het voorko-men en herstellen/revalidatie van blessures) voor top- en breedtesport in Noord-Nederland, terwijl het Ontmoetingscentrum een ontmoetingsplek voor topsporters resp. zakelijk Noord-Nederland wordt.

Totstandkoming

Totstandkoming TopsportZorgCentrum

Begin 2012 heeft FC Groningen haar plannen voor de ontwikkeling van een TopsportZorgCentrum (TsZC) gelanceerd. Het huurcontract voor de trainingsaccommodatie van de selectie op het Helper­ park is in augustus 2015 afgelopen en in overleg met de gemeente heeft FC Groningen besloten de trainingsfaciliteiten van alle teams te bundelen op het sportpark Corpus den Hoorn langs de A7 richting Drachten. De bestaande faciliteiten in dit gebied zijn grondig gerenoveerd en worden uitgebreid, onder andere met een TopsportZorgCentrum.

 

Om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van spelers van buitenaf en om een nog grotere binding met het publiek en de regio te verkrijgen, streeft FC Groningen er naar dat de selectie voor minimaal 50% uit zelf opgeleide spelers bestaat. Ook andere topsporten in Groningen (waaronder basketbal, korfbal, volleybal en schaatsen) streven ernaar de opleiding te verbeteren om meer eigen talent te ontwikkelen en vast te houden. Dit streven vergt verdere professionalisering van de aanpak, met intensieve, specialistische training en begeleiding, ondersteund door hoogwaardige fysiologische, psychologische en technologische kennis, een sportwetenschappelijke benadering, een toegespitst zorgaanbod, en geavanceerde faciliteiten. Deze specialistische expertise en faciliteiten worden in het TopsportZorgCentrum gebundeld en aan topsportverenigingen en topsporters (uit Groningen en van elders), breedtesporters en bedrijfsleven beschikbaar gesteld.

 

Vanaf de zomer van 2014 is op sportpark Corpus den Hoorn intensief gewerkt aan renovatie van de 7 sportvelden (3 natuur- en 4 kunstgrasvelden). Deze velden worden deels exclusief door FC Groningen (3 natuurgrasvelden) en deels in gezamenlijkheid met Groen Geel (voetbal), GRC (voetbal), GRSC (rugby) en Groninger Giants (american football) gebruikt. De kunstgrasvelden zijn in augustus 2014 en de natuurgrasvelden vanaf augustus 2015 in gebruik genomen. Drie velden zijn voorzien van een innovatief tracking systeem waarmee ‘real time’ tot 1000 x per seconde precieze positiegegevens worden gemeten. Bovendien zijn onder één veld meetlussen aangebracht, waarmee (tussen)tijden geregistreerd kunnen worden. Met deze innovatieve technologieën kunnen specifieke inspannings­ tests voor teams op het veld worden afgenomen en kunnen fysieke, technische, maar bovenal tacti­ sche prestaties van afzonderlijke spelers en teams worden geanalyseerd. Hiervoor zijn in samenwer­ king met sportwetenschap (Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool) en het bedrijfsleven de nodige pro­ tocollen en software ontwikkeld.

,

Het TopsportZorgCentrum is een gebouw van ruim 5.000 m2, verdeeld over vier verdiepingen, met een aangrenzende topsporthal/trainingscentrum. Hiervan zijn de begane grond en eerste etage bestemd voor het zgn. Performance Center in combinatie met horecavoorzieningen (café-restaurant met vergader- en presentatiemogelijkheden), de tweede etage voor zorgfaciliteiten en de derde etage is verhuurd aan VNO-NCW/MKB Noord. De topsporthal bevat een trainingsveld, tartanbaan en apparatuur voor krachttrainingen.

 

De combinatie van topsport, topzorg, kennis/wetenschap en ondernemen op één locatie is uniek, en de daaruit voortkomende synergie en spin-off biedt unieke kansen om op het gebied van (top- en breedte-) sportklimaat en wetenschap hét visitekaartje van Noord-Nederland te zijn en ook (in­ ter)nationaal uitstraling en aantrekkingskracht op topsporters,  kenniswerkers/studenten (Groningen als City of Talent) en bedrijven te verwerven.

 

Op zaterdag 13 oktober is het gebouw officieel geopend en draagt het de naam TopsportZorgCentrum.